Standard Pilestredet_620x249 Munkedam-35

Lokaler til leie

Ord i annonse

Aberdeen Asset Management er en av Norges største utleiere av næringseiendom. Vi forvalter i dag nær 70 eiendommer - eller mer enn 700 000 kvadratmeter innen både kontoreiendom, kjøpesentre, hotell, lagerbygg og produksjonsanlegg over hele landet. Vårt hovedkontor er plassert i Oslo. Vi har i tillegg distriktskontorer i Bergen og Trondheim

Våre mer enn 30 medarbeidere, som har kompetanse på så vel kapitalforvaltning som eiendomsinvestering, -forvaltning og -drift, utgjør et av de tyngste tverrfaglige miljøer innenfor eiendom og finans i Norge.

Mva-erklæring for leietakere

Logg inn her for registrering av mva-erklæring.

Logg inn - mva-erklæring >

Teknisk Forvaltning

Newsec TM AS er Aberdeen Asset Management sin samarbeidspartner på teknisk forvaltning av Aberdeens eiendommer. Newsec TM AS sin oppgave er å sørge for at eiendommen du er leietaker i eller bruker av, fungerer teknisk og servicemessig slik som avtalt.

Gå til Newsec TM AS >

Investorer alle aktivaklasser

Få tilgang til hele spekteret av Aberdeens produkter og tjenester som er tilgjengelig for investorer og deres rådgivere.

Profesjonelle investorer > Privat investorer >

Miljøvennlig forvaltning

I Aberdeen har miljøet høy prioritet, og det stilles strenge krav til aberdeens bygg for å sikre at de er miløvennlige og energieffektive. Energieffektive bygg sparer miljøet for klimagassutslipp og leietakerne for høye energikostnader.

Mer om miljø > Grønn Byggallianse > Int. Sustainability Alliance >